top of page

SYNCHROBASE

Базисни кремове за дерматологична и галенова употреба

SYNCHROBASE.png

Продуктите на SYNCHROBASE дават възможност на терапевта да подбере адекватен продукт за всяка специфична нужда на пациента. 

 

Продуктите SYNCHROBASE са базирани на олеозомна технология. Тя представлява мултиламеларна кристално-течна фаза, разположена по повърхността на липидни мицели, диспергирани във водната фаза на емулсия. От физико-химична гледна точка тази течно-кристална фаза притежава свойства между тези на конвенционалната течна фаза и тези на твърдата кристална. На практика тази фаза се държи като течна, но молекулите в нея са ориентирани по начин, подобен на кристалната. Приблизително 50% от водата в емулсията е включена в тази структура. Така се предотвратява загубата на вода и се обезпечава по-дълъг хидратиращ ефект, както и подобряване на активността на различни субстанции, които евентуално биха били добавени в емулсията.

НАУЧНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

ЗА ПАЦИЕНТА

Линията SYNCHROBASE съдържа базисни кремове, които могат да бъдат използвани както за галенова употреба, така и когато е необходимо неспецифично, но ефективно действие (напр. емолиент с хидратиращо действие и др).

 

  • БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА В ДЕРМАТОЛОГИЯТА ЗА МНОЖЕСТВО ЦЕЛИ

       Могат да се употребяват самостоятелно или с добавени активни субстанции.

       Те са химически инертни и могат да се препоръчат по време на терапии със специфични                                 фармакологични групи (напр: кортикостероидна терапия).

  • ПОДХОДЯЩИ ЗА ДОБАВЯНЕ НА МНОЖЕСТВО АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ

       Емулсиите са стабилни, дори след добавяне на различни активни субстанции и разредители, като етилов         алкохол и вода.

 

  • С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ

       Характеризират се с отлична козметична възприемчивост. Нанасят се лесно,бързо се абсорбират и не             оставят неприятно усещане върху кожата.

ПРОДУКТИ

bottom of page